Ekodesign Kalfire

Image

Krb v souladu s evropskou směrnicí Ekodesign

V roce 2022 vstoupí v platnost nová evropská směrnice Ekodesign, která stanovuje přísné požadavky na krby a kamna na dřevo. Na rozdíl od tradičních otevřených krbů a zastaralých kamen na dřevo, všechny krbové vložky na dřevo Kalfire novou směrnici Ekodesign splňují.
Kalfire již léta investuje do optimalizace technologie spalování dřeva. Vestavěný termostat zajišťuje bezproblémové zapálení a čisté spalování. Inovativní patentovaný systém proudění vzduchu přispívá k čistému životnímu prostředí.

Výsledkem je řada krbových vložek na dřevo, které splňují nejpřísnější evropské ekologické normy. Krbové vložky na dřevo v řadě Kalfire W jsou označeny ekoznačkou A a A+, s hodnocením energetické účinnosti až 86 %.
eco-design

Správná instalace

Aby byla zaručena optimální účinnost a co nejčistší spalování, musí být krb správně nainstalován a v souladu se všemi platnými směrnicemi. Ujistěte se, že jste si pro instalaci krbu vybrali autorizovaného prodejce Kalfire. Seznam prodejců Kalfire najdete na www.kalfire.com
Image

Volba paliva

Strom využívá sluneční světlo k přeměně oxidu uhličitého (CO2), vody a živin na sloučeniny, ze kterých tvoří dřevní buňky. Během tohoto procesu růstu strom získává CO2 ze vzduchu a uvolňuje kyslík. Když strom zemře nebo je spálen, CO2 se uvolňuje a následně je přijímán mladými stromy, které jej potřebují pro svůj růst, čímž vzniká udržitelná výměna uhlíku.

Při výběru dřeva ke spalování mějte na paměti další aspekty udržitelnosti: snažte se například pokud možno používat dřevo z místních zdrojů, abyste snížili uhlíkovou stopu z dopravy. Ze stejného důvodu věnujte pozornost zemi původu vašeho krbu. Doprava je stále jedním z největších přispěvatelů k emisím CO2 a znečištění ovzduší.
Image
Image
Švýcarská metoda

  • Umístěte největší polena do ohniště a na ně položte kolmou řadu menších polen.
  • Přidejte třetí vrstvu podpalu.
  • Nahoru položte jeden nebo více podpalovačů a zapalte je.

Zapálení ohně

Dobře založený oheň potřebuje méně dřeva, nabízí vyšší účinnost vytápění a minimalizuje emise pevných částic.
  • Vždy používejte neošetřené, čisté, suché dřevo.
  • Zapalte oheň švýcarskou metodou „shora dolů“.
  • Zapalte oheň obráceně oproti konvenčnímu způsobu a zapalte jej shora. Tím se zabrání kouři a doutnání, předehřeje se spalinová cesta a shoří plyny a kouř uvolněný dřevem pod ním.
  • Nechte dvířka několik minut otevřená, dokud se dřevo pořádně nerozhoří, a poté je zavřete.
  • Nepřidávejte další dřevo, dokud polena úplně neshoří a nevytvoří se lože uhlíků. Stačí jedna vrstva dřeva.
  • Během hoření nechte přívod sekundárního vzduchu částečně nebo úplně otevřený. Když již oheň nechcete, nechte jej zcela vyhasnout se zavřenými dvířky.