Přírodní jiskry s generátorem jisker (NSG)

V průběhu hoření generátor vytváří a uvolňuje do ohně malé jiskry v různých, nastavitelných intervalech , které unikají z plamenů a pomalu vyhořívají, což má za následek neuvěřitelně realistickou simulaci hoření dřeva.