Kalfire B.V. Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Kalfire B.V. se sídlem na adrese Geloërveldweg 21, 5951 DH Belfeld, odpovídá za zpracování osobních údajů způsobem popsaným v tomto Prohlášení o ochraně soukromí.

 1. Úvod
 2. Přístup k vašim osobním údajům, jejich změna nebo výmaz
 3. Jaké osobní údaje zpracováváme?
 4. Jaké zvláštní nebo citlivé osobní údaje zpracováváme?
 5. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje a co nás k tomu opravňuje?
 6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?
 7. Sdílení osobních údajů s třetími stranami
 8. Soubory cookie a podobné technologie, které využíváme
 9. Jak chráníme vaše osobní údaje?
 10. Aktuální verze tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

Kontaktní údaje

https://kalfire.com | Geloërveldweg 21 | 5951 DH Belfeld | +31(0)77-373 00 07

1. Úvod

Pro společnost Kalfire B.V. je důležité zajistit bezpečné zacházení s vašimi osobními údaji. Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními. Rádi vám proto vysvětlíme, jaké druhy vašich osobních údajů konkrétně shromažďujeme a k jakým účelům je používáme. V zásadě shromažďujeme vaše osobní údaje, pokud využíváte naše služby a/nebo pokud nám je sami poskytnete.

V tomto Prohlášení o ochraně soukromí naleznete:

 1. Informace o tom, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme a s jakými třetími stranami je sdílíme.
 2. Informace o tom, jaká jsou vaše práva a možnosti týkající se osobních údajů, které o vás shromažďujeme, a jak vaše osobní údaje chráníme.

Doufáme, že tak dostanete jasné informace o tom, jak přistupujeme k vašemu soukromí.

2. Přístup k vašim osobním údajům, jejich změna nebo výmaz

Máte právo na přístup ke svým osobním údajům, na jejich úpravu či výmaz. Dále máte právo svůj případný souhlas se zpracováním údajů odvolat nebo podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze strany společnosti Kalfire B.V., a dále máte právo na přenositelnost údajů. To znamená, že nás můžete požádat o to, abychom vámi poskytnuté osobní údaje odeslali ve formě elektronicky čitelného souboru vám nebo jinému vámi určenému subjektu. Je-li zpracování vašich osobních údajů společností Kalfire B.V. založeno výhradně na vámi uděleném souhlasu, ukončí společnost Kalfire B.V. jejich zpracování, pokud nám takový souhlas neudělíte nebo pokud ho odvoláte. Zakládá-li se však zpracování vašich osobních údajů jednom nebo více právních základech (zákonná povinnost zpracování, výkon smlouvy nebo oprávněného zájmu), nebude jejich zpracování (zcela) ukončeno.

Svou žádost o přístup ke svým osobním údajům, o jejich úpravu, výmaz, přenositelnost nebo odvolání vašeho souhlasu, jakož i námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, můžete zaslat e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Abychom měli jistotu, že jste žádost o přístup k osobním údajům podali skutečně vy, pošlete, prosím, spolu se svou žádostí i kopii dokladu vaší totožnosti. V této kopii prosím začerněte svou pasovou fotografii, strojově čitelnou část (MRZ, pásek s čísly ve spodní části pasu), číslo pasu a identifikační číslo pro daňové účely (nizozemské číslo BSN). Slouží to k ochraně vašeho soukromí. Na vaši žádost zareagujeme v přiměřené lhůtě, nejdéle však do čtyř týdnů.

Společnost Kalfire B.V. by vás zároveň ráda informovala o možnosti podat stížnost u národního dozorového orgánu pro ochranu osobních údajů (v Nizozemsku se jedná o Autoriteit Persoonsgegevens). Můžete tak učinit na tomto odkaze:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

3. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Níže naleznete přehled osobních údajů, které zpracováváme:

 • jméno a příjmení
 • pohlaví
 • datum narození
 • místo narození
 • adresa
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • IP adresa
 • údaje o poloze
 • údaje o vaší aktivitě na našich webových stránkách
 • informace o typu internetového prohlížeče a zařízení

4. Jaké zvláštní nebo citlivé osobní údaje zpracováváme?

Není záměrem našich webových stránek ani našich služeb shromažďovat údaje o návštěvnících mladších 16 let, s výjimkou případů, kdy k tomu dají souhlas jejich rodiče nebo poručník. Nemůžeme však nijak zkontrolovat, zda je návštěvník stránek starší 16 let. Doporučujeme proto rodičům, aby se zajímali o internetové aktivity svých potomků, a předešli tak tomu, že budou o dětech shromažďovány údaje bez souhlasu rodičů. Pokud jste přesvědčeni, že jsme bez takového souhlasu shromažďovali osobní údaje nezletilé osoby, kontaktujte nás, prosím, e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., a my následně takové shromážděné údaje vymažeme.

5. Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje a co nás k tomu opravňuje?

Společnost Kalfire B.V. zpracovává vaše osobní údaje pro (jeden nebe více) z následujících účelů:

 • poskytování informací o našich službách a/nebo odpovídání na vaše dotazy
 • výkon komisionářské smlouvy
 • plnění zákonných povinností
 • možnost vás telefonicky nebo e-mailem kontaktovat za účelem výkonu našich služeb
 • možnost vás informovat o změnách našich služeb a produktů
 • poskytnout vám možnost vytvořit si u nás uživatelský účet
 • možnost dodat vám zboží nebo poskytnout služby
 • zasílání zpravodaje
 • Společnost Kalfire B.V. analyzuje vaši aktivitu na našich webových stránkách za účelem jejich zkvalitnění, a aby přizpůsobila nabídku produktů a služeb vašim preferencím.

Osobní údaje používáme pouze k účelům, ke kterým jste je poskytli a ke kterým jsou nezbytně nutné.

Společnost Kalfire B.V. zpracovává vaše osobní údaje (pokud je to relevantní) na základě následujících právních základů:

 • smlouvy uzavřené mezi vámi a společností Kalfire B.V.
 • zákonných povinností vztahujících se na společnost Kalfire B.V.
 • vámi uděleného souhlasu

6. Jak dlouho osobní údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu, která je nezbytně nutná k realizaci účelů, ke kterým byly tyto údaje zpracovávány. Za účelem stanovení vhodné lhůty pro uchování osobních údajů, zohledňujeme jejich množství, povahu a citlivost, jakož i důvody pro jejich zpracování a možnost docílit takových účelů i jinými způsoby. Naše lhůty pro uchovávání osobních údajů jsou: 7 let v případě správních povinností, po dobu trvání komisionářské smlouvy, a dále pak do doby, dokud nám neoznámíte, že dále nesmíme zpracovávat vaše osobní údaje.

Jakmile vaše osobní údaje již nebudeme déle potřebovat, bezpečným způsobem je vymažeme nebo zničíme. V průběhu doby, kdy budeme používat vaše osobní údaje, budeme jejich používání co nejvíce omezovat a anonymizovat, aby s vámi nadále nemohly být spojovány a nemohly vás nijak identifikovat. V takovém případě pak budeme tyto informace používat, aniž bychom vás o tom dále informovali. 

Kategorie osobních údajů

Pro jaké účely zpracovává společnost Kalfire B.V. vaše osobní údaje?

Osobní údaje (např. jméno, příjmení, datum narození apod.)

k vyřizování vašich nákupů a poskytování služeb

Telefonní číslo

k vyřizování vašich nákupů a poskytování služeb

E-mailová adresa

K vyřizování vašich nákupů, poskytování služeb a k reklamním účelům, pokud jste například souhlasili se zasíláním našeho zpravodaje.

Údaje o poloze

měření dat získaných z našich webových stránek Tyto údaje anonymně zpracovává Google Analytics a Facebook pixel. Více informací naleznete dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí*

Údaje o vaší aktivitě na našich webových stránkách

měření dat získaných z našich webových stránek Tyto údaje anonymně zpracovává Google Analytics a Facebook pixel. Více informací naleznete dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí*

Informace o typu internetového prohlížeče a zařízení

měření dat získaných z našich webových stránek Tyto údaje anonymně zpracovává Google Analytics a Facebook pixel. Více informací naleznete dále v tomto Prohlášení o ochraně soukromí*

*více informací o pseudonymních údajích, které pro nás shromažďují Google a Facebook, naleznete zde:

Google: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

7. Sdílení osobních údajů s třetími stranami

Společnost Kalfire B.V. neprodává vaše osobní údaje třetím stranám a poskytuje je výhradně v případech, kdy to je nezbytně nutné pro výkon našich smluvních závazků vůči vám, nebo kdy je to nutné pro účely plnění zákonných povinností. Za účelem zajištění stejné úrovně zabezpečení a důvěrnosti vašich údajů, uzavíráme se společnostmi, které vaše osobní údaje zpracovávají v našem zastoupení, zpracovatelské smlouvy. Za takové zpracování nadále nese odpovědnost společnost Kalfire B.V. 

8. Soubory cookie a podobné technologie, které využíváme

Společnost Kalfire B.V. používá funkční, analytické a sledovací (tracking) druhy souborů cookie. Cookie je malý textový soubor, který se při první návštěvě těchto webových stránek uloží v prohlížeči vašeho počítače, tabletu nebo chytrého telefonu. Společnost Kalfire B.V. používá výhradně soubory cookie s technickými funkcemi. Takové soubory cookie zajišťují optimální a správné fungování webových stránek a například také zapamatování vámi nastavených preferencí. Dále využíváme soubory cookie, které zaznamenávají historii vaší internetové aktivity, takže vám následně můžeme nabídnout na obsah a reklamy šité na míru.

Při první návštěvě našich webových stránek vás o těchto souborech cookie informujeme a žádáme vás o souhlas s jejich použitím.

Používání souborů cookie můžete odmítnout pomocí nastavení vašeho prohlížeče, který následně nebude ukládat žádné soubory cookie. Dále můžete veškeré již dříve uložené informace pomocí nastavení svého prohlížeče smazat.

Více informací naleznete zde: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Na našich webových stránkách jsou umístěny i soubory cookie třetích stran. Jedná se například o inzerenty a/nebo sociální média. Níže naleznete jejich přehled:

Soubory Cookie: Google Analytics

Název: _utma

Funkce: analytické soubory cookie, které sdílí pseudonymní data se společností Google

Více informací: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl

Soubory Cookie: Facebook Pixel

Pixel ID: 127201394643865

Funkce: sledovací soubory cookie, které sdílí pseudonymní data se společností Facebook

Více informací: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Chcete získat více informací o souborech cookie, které používáme? Přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie.

9. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Společnost Kalfire B.V. bere ochranu vašich osobních údajů velmi vážně a podniká příslušná opatření vedoucí k zamezení výskytu případů zneužití, ztráty, neoprávněného zpřístupnění či úpravy vašich osobních údajů. Pokud jste nabyli dojmu, že vaše osobní údaje nejsou dostatečně zabezpečeny a/nebo pokud něco nasvědčuje tomu, že mohlo dojít k jejich zneužití, kontaktujte, prosím, náš zákaznický servis nebo napište e-mail na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Společnost Kalfire B.V. přijala následující opatření k ochraně vašich osobních údajů:

 • zabezpečovací software, například virový scan a firewall
 • TLS (dříve SSL). Vaše údaje odesíláme prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení. To lze vidět v adresovém řádku, kde je uvedeno "https" a obrázek visacího zámku.
 • používáme tři internetové normy, DKIM, SPF a DMARC, abychom zamezili případům, kdy od nás obdržíte e-mailové zprávy obsahující viry, nevyžádané e-mailové zprávy (spam) nebo e-mailové zprávy určené k nedovolenému nabytí osobních či přihlašovacích údajů.
 • DNSSEC je speciální zabezpečení (které doplňuje DNS) určené k převodu názvu domény (#company_website) na s ním spojenou IP adresu (název serveru); to je opatřeno digitálním podpisem. Tento podpis si můžete automaticky nechat ověřit. Předcházíme tak případům, že budete automaticky přesměrováni na falešnou IP adresu.
 • pečlivé bezpečnostní postupy zaměřené na ochranu poskytnutých údajů, slouží mimo jiné k tomu, aby se k takovým údajům neoprávněně nedostaly nepovolené osoby;
 • toto zabezpečení je s ohledem na současné technologické možnosti nezbytné a relevantní.

10. Aktuální verze tohoto Prohlášení o ochraně soukromí

Společnost Kalfire B.V. si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně soukromí jednostranně pozměňovat. Takové změny budou zveřejněny na webových stránkách. Platná je vždy nejnovější verze tohoto Prohlášení o ochraně soukromí.