Optimální a čistý výkon

Revizní technik vždy při návštěvě zkontroluje na vašem plynovém krbu, za správně funguje spalování. Pro takovou kontrolu má technik obrovský benefit. A to patentované měřící body, které jsou integrované na krbových vložkách Kalfire.

Tyto měřící body umožní měření koncentrace O2 (kyslíku) a CO (spalin). První hodnota poskytuje informaci o tom, jak funguje komín, druhá hodnota pak ukazjje kvalitu spalování. Na základě těchto hodnot je pak možno rychleji rozpoznat poruchu, ať již spalinové cesty, nebo samotného spalování. Výsledkem je optimální funkce krbu po mnoho let, navíc s šetřným přístupem k životnímu prostředí.