Lynn Cheminées SARL - Nice

Lynn Cheminées SARL - Nice

27 Rue Arson
06000 Nice
France

T: +33(0)493-263368
lynn-cheminees.com

Opening Hours

Monday 10h à 12h et 14h à 18h30
Tuesday 10h à 12h et 14h à 18h30
Wednesday 10h à 12h et 14h à 18h30
Thursday 10h à 12h et 14h à 18h30
Friday 10h à 12h et 14h à 18h30
Saturday 10h à 12h et 14h à 18h30

Fireplaces in showroom

Kalfire W45/48F
Kalfire W45/48F >
Burning in showroom
Kalfire W85/40F
Kalfire W85/40F >
Burning in showroom
Kalfire GP85/50R
Kalfire GP85/50R >
Burning in showroom