Meten van rookkanaal en brander

Bij periodiek onderhoud aan uw gesloten gashaard, controleert uw Kalfire-dealer onder andere of het rookkanaal goed functioneert en of de kwaliteit van de verbranding in uw haard goed is. Voor deze controle kan de installateur handig gebruikmaken van de gepatenteerde duurzaamheidsmeetpunten die wij in al onze haarden inbouwen. 

Door een rookgasanalyseapparaat aan te sluiten op de meetpunten, kan het zuurstofgehalte in de toevoer van de verbrandingslucht worden gemeten en het koolstofmonoxidegehalte in de rookgassen. Deze meetpunten helpen bij de periodieke controle voor een optimale verbranding. De garantie van een correct functionerend rookkanaal en een schone brander zorgen voor een duurzaam fraai vlammenbeeld en voor emissiewaarden die voldoen aan de geldende normen.