Kalfire B.V. Privacybeleid

Kalfire B.V., gevestigd aan Geloërveldweg 21, 5951 DH Belfeld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 1. Inleiding
 2. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 3. Persoonsgegevens die wij verwerken
 4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
 5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
 7. Delen van persoonsgegevens met derden
 8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
 10. Herziening van deze privacy verklaring

Contactgegevens

https://kalfire.com | Geloërveldweg 21 | 5951 DH Belfeld | +31(0)77-373 00 07

1. Inleiding

Bij Kalfire B.V. vinden we het belangrijk dat er op een veilige manier met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. We verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. We leggen u daarom graag uit welke gegevens we precies van u verzamelen en met welk doeleinde we uw gegevens gebruiken. In beginsel verzamelen we uw gegevens wanneer u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

De doelen van onze privacy verklaring zijn de volgende:

 1. We geven u inzicht in welke persoonsgegevens we van u verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en met welke partijen uw gegevens worden gedeeld.
 2. We geven aan welke rechten en keuzemogelijkheden u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die we van u verzamelen en hoe we uw gegevens beschermen.

We hopen u op deze manier transparant te kunnen informeren over hoe we met uw privacy omgaan.

2. Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kalfire B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Ingeval de verwerking van persoonsgegevens door Kalfire B.V. uitsluitend is gestoeld op de gegeven toestemming van u, zal Kalfire B.V. de verwerking staken bij het niet geven of intrekken van deze toestemming. Ingeval de verwerking van persoonsgegevens echter is gestoeld op een of meer andere grondslagen (wettelijke verplichting tot verwerking, uitvoering van de overeenkomst dan wel gerechtvaardigd belang), dan zal de verwerking niet (geheel) worden gestaakt.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

Kalfire B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

3. Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

4. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar behoudens toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. dan verwijderen wij deze verzamelde gegevens.

5. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kalfire B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor (een of meerdere van) de volgende doelen:

 • het verstrekken van informatie over onze diensten en/of het geven van antwoorden op uw vragen.
 • de uitvoering van de opdrachtovereenkomst
 • het conformeren aan wettelijke verplichtingen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • om goederen en diensten bij u af te leveren
 • het verzenden van onze nieuwsbrief
 • Kalfire B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Wij gebruiken de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en waarvoor deze strikt noodzakelijk zijn.

Kalfire B.V. verwerkt uw persoonsgegevens (indien van toepassing) op basis van de volgende grondslagen:

 • de tussen u en Kalfire B.V. gesloten overeenkomst
 • de voor Kalfire B.V. geldende wettelijke verplichtingen
 • op basis van de door u gegeven toestemming.

6. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het realiseren van de doeleinden waar deze voor worden verwerkt. Om de juiste bewaartermijn te bepalen houden we rekening met de hoeveelheid, de aard en de gevoeligheid van de persoonsgegevens, de reden waar we ze voor verwerken en of we die doelen op andere manieren kunnen bereiken. Onze bewaartermijn(en) zijn: 7 jaar ingeval van administratieve verplichtingen, gedurende de looptijd van de opdrachtovereenkomst en voor het overige voor de duur dat u ons niet te kennen heeft gegeven dat wij uw persoonsgegevens niet langer mogen verwerken.

Wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, zullen we deze veilig verwijderen of vernietigen. We zullen in de loop van de tijd de persoonsgegevens die we gebruiken zoveel mogelijk verminderen en of anonimiseren, zodat deze niet langer aan u gekoppeld kunnen worden of u kunnen identificeren en in dat geval kunnen we deze informatie gebruiken zonder verdere kennisgeving aan u.

Categorie persoonsgegevens

Waarom Kalfire B.V. uw persoonsgegevens verwerkt

Personalia

Voor de afhandeling van uw aankoop & voor het verlenen van service

Telefoonnummer

Voor de afhandeling van uw aankoop & voor het verlenen van service

E-mailadres

Voor de afhandeling van uw aankoop, voor het verlenen van service en marketingdoeleinden wanneer u bijvoorbeeld heeft ingestemd om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Locatiegegevens 

Het meten van data, verkregen uit onze website. Deze data wordt anoniem verwerkt door Google Analytics en de Facebook pixel. Meer informatie vindt u verderop in deze privacy verklaring*

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Het meten van data, verkregen uit onze website. Deze data wordt anoniem verwerkt door Google Analytics en de Facebook pixel. Meer informatie vindt u verderop in deze privacy verklaring*

Internetbrowser en apparaat type

Het meten van data, verkregen uit onze website. Deze data wordt anoniem verwerkt door Google Analytics en de Facebook pixel. Meer informatie vindt u verderop in deze privacy verklaring*

*Meer uitleg over de pseudonieme data die Google en Facebook voor ons vergaren vindt u hier:

Google
Facebook

7. Delen van persoonsgegevens met derden

Kalfire B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kalfire B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

8. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kalfire B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kalfire B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website optimaal en naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website informeren wij u over deze cookies en vragen wij om toestemming voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Naam: _utma
Functie: Analytische cookie die pseudonieme data deelt met Google
Meer informatie: https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl

Cookie: Facebook Pixel 
Pixel ID: 127201394643865
Functie: Tracking cookie die pseudonieme data deelt met Facebook
Meer informatie: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Wenst u meer informatie over de cookies die wij gebruiken? Raadpleeg dan ons cookiebeleid.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kalfire B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn en/of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kalfire B.V. neemt de volgende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.
 • DKIM, SPF en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • Zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verstrekte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens;
 • De beveiliging is op een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, noodzakelijk en redelijk is.

10. Herziening van deze privacy verklaring

Kalfire B.V. behoudt zich het recht voor de privacy verklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Altijd de meest recente versie van de privacy verklaring is van toepassing.